Training

Om verder te komen heb je nieuwe inzichten en vaardigheden nodig. Door mijn achtergrond heb ik veel kennis en ervaring van Scrum, Lean en Lean Six Sigma. Kennis en ervaring die ik graag overdraag. Ik kijk graag met u wat bij uw organisatie past. Neem gerust contact met mij op als u hierover in gesprek wilt.

Scrum

We leven in een wereld die snel verandert. Een cliché misschien, maar wel waar. En  dan nog maar een cliché: we weten niet precies hoe die verandering er uit zal zien.

Dat geldt ook voor de omgeving waarin u zich met uw organisatie begeeft. Vanwege de snelheid en onzekerheid van de veranderingen is het belangrijk om wendbaar te zijn: Agile. Aanpassingsvermogen maakt het verschil tussen falen en succes. Scrum is een raamwerk dat helpt om Agile te zijn.

Ik kan u en uw organisatie helpen het Scrum raamwerk eigen te maken. Van een Scrum Awarenesstraining tot een volledige opleiding tot Scrum Master of Product Owner. Inclusief examen en erkend certificaat van Scrum.org.*

Lean

Lean stelt de klant centraal. Als uw organisatie lean werkt stuurt u op klantwaarde in plaats van op kosten. En u weet precies hoe die waarde effectief geleverd wordt en dat er continu verbetering nodig is om dat waar te blijven maken.

Als ervaren Master Black Belt kan ik u helpen om uw organisatie lean te maken. Door advies en coaching maar ook door training. Van een training om uw medewerkers kennis te laten maken met de basis lean principes tot een pakket van trainingen om u of uw medewerkers op te leiden tot zelfstandige lean specialist met kennis van belangrijke lean principes en gereedschappen.

Lean Six Sigma

Six Sigma is voor mij een belangrijke aanvulling op Lean om onduidelijke of zelfs onbekende problemen in uw organisatie boven water te krijgen en deze met werkende en geborgde – dus blijvende – oplossingen aan te pakken.

Lean Six Sigma maakt gebruik van feiten. Statistische hulpmiddelen worden ingezet om die feiten aan te tonen. De ‘politiek’ wordt daarmee uit de beslissingen gehaald en u gaat begrijpen hoe processen werken en welke gevolgen dat heeft voor uw product of dienst.

Lean Six Sigma opleidingen gaan idealiter gepaard met een stuk coaching en advies in uw organisatie. Een intensief maar waardevol traject dat het verschil zal maken.

*Mijn trainingen geef ik onafhankelijk van Scrum.org. Ik ben op geen enkele wijze aan Scrum.org gelieerd.