Over mij

Mensen iets nieuws leren en ze begeleiden bij de eerste stappen daarin.

Dát is mijn passie.

Bij ABN AMRO kwam ik in aanraking met Lean Six Sigma en ontwikkelde ik mezelf tot Black Belt en later Master Black Belt for Healthcare and Services, gecertificeerd door IBIS UvA. Met deze achtergrond had ik een actieve rol in de ontwikkeling en implementatie van de Leantransformatie van ABN AMRO en begeleidde ik vele DMAIC projecten.

Door de aard van het werk kreeg ik de behoefte om ook mijn coachingsvaardigheden te ontwikkelen. Ik heb daarom een opleiding tot coach gevolgd aan het Europees Instituut en naast mijn eigenlijke werk veel coach ervaring opgedaan in het Coaches Netwerk van ABN AMRO.

Tegenwoordig zet ik me vooral in als Agile coach. Ik ben intensief betrokken geweest bij twee grote Agiletransformaties: die van ABN AMRO en die van de Volksbank. Ik heb tientallen Scrum Masters en Product Owners opgeleid en velen van hen begeleid bij het opzetten en coachen van hun eigen scrumteams. Werk dat ik doe vanuit mijn eigen passie en me daarom veel energie geeft. Zelf ben ik Professional Scrum Master I&II en Professional Scrum Product Owner I, II & III gecertificeerd door Scrum.org.

In al deze werkzaamheden heb ik medewerkers op het niveau van operatie tot aan senior management begeleid en gecoacht. Dit heeft mij de nodige stijlflexibiliteit gebracht waarmee ik altijd aansluiting vind met mijn coachees.

Ik geef mijn kennis, ervaring en energie graag door. Wat kunnen wíj samen bereiken? Heeft u een idee, neem dan contact met mij op.